Witaj w świecie My Bafi

wysyłka kurierem Gratis od 299zł

Witaj w świecie My Bafi

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW W SKLEPIE MyBafi (zwany dalej: „Regulaminem”)

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep działający pod adresem www.mybafi.pl (zwany dalej: „Sklepem MyBafi”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Właścicielem Sklepu MyBafi jest: Marta Biedroń My Bafi Akcesoria i Tekstylia dla Dzieci, ul. Mietniowska 11G, 32-020 Wieliczka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 737 200 63 04, REGON 367503136, adres e-mail: mybafii@gmail.com (zwana dalej: „Sprzedawcą”).
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie MyBafi (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna.
 4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie MyBafi jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.
 5. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie MyBafi jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu MyBafi reklam dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów oraz usług osób trzecich.
 7. Do dokonywania zakupów w Sklepie MyBafi niezbędne jest wykorzystanie przez Klienta sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką stron internetowych.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie MyBafi wykonywane są ręcznie i stanowią produkty unikatowe wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie oferowanych w Sklepie MyBafi towarów, w tym również ich projektów i opracowań może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub osób trzecich.
 3. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu MyBafi takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność Sprzedawcy. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

 

OFERTA

 1. Towary oferowane w Sklepie MyBafi są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie MyBafi.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu MyBafi zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
 3. Oferowane towary są całkowicie nowe, szyte/ tworzone na indywidualne zamówienie Klienta.
 4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie MyBafi są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie MyBafi.
 5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie MyBafi są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).
 6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie MyBafi nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 7. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy wybranym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia.
 8. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.
 9. Ilość towarów objętych ewentualną promocją cenową w Sklepie MyBafi jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie MyBafi jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu MyBafi.
 2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.
 3. Klient składa zamówienie:
  1. wybierając polecenie „Dodaj do koszyka” przy towarze, który zamierza zakupić na stronie internetowej Sklepu MyBafi,
  2. po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „KOSZYKU” sposób dostawy oraz zatwierdza wybrany towar poprzez wybór pola “ZAMAWIAM”,
  3. Uzupełniony formularz zamówienia wysyła do Sklepu MyBafi przez wybór pola „KUPUJĘ I PŁACĘ”, uprzednio określając sposób płatności i potwierdzając wybór dostawy.
 4. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu MyBafi Klient informowany jest o:
  1. łącznej cenie wybranych przez niego towarów,
  2. łącznym koszcie dostawy wybranych przez niego towarów,
  3. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.
 5. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Klient może:
  1. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub
  2. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub
  3. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 8. Sklep MyBafi rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą:
  1. cenę zamówionych towarów, oraz
  2. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni na terenie Polski i 14 dni na terenie Europy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.
 10. W przypadku większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, z tym że Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzje zgodnie z ust. 7 powyżej.
 11. Po złożeniu zamówienia, Sklep MyBafi wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

 

PŁATNOŚĆ

 1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie MyBafi:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto o numerze 52 1050 1445 1000 0091 1894 8448
  2. tpay.com.
 2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

 

WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera DPD na terenie Polski, na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Koszty dostawy wynoszą:
  1. 15 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem DPD Kurier do ​odbiorcy w Polsce,
  2. Nie ma możliwości dostarczenia przesyłki za pobraniem.
 3. Istnieje możliwość dostarczenia przesyłki poza granicami Polski po uprzednim ustaleniu ostatecznych kosztów wysyłki. Wysokość kosztów wysyłki związana jest z całkowitym gabarytem i wagą zamówienia zgodnie z cennikiem ustalonym przez przewoźnika wybranego przez Klienta. Skontaktuj się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego albo adresu email w celu ustalenia kosztów przesyłki.
 4. Nie ma możliwości odbioru osobistego przesyłki.
 5. Sprzedawca na życzenie Klienta dołącza rachunek do zamówienia.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy lub nieodebrania przesyłki od kuriera DPD w wyznaczonym terminie.
 7. Przy zamówieniach  powyżej 299 zł wysyłka kurierem na terenie Polski jest darmowa.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Osobom dokonującym zakupu w Sklepie MyBafi, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę: Marta Biedroń My Bafi Akcesoria i Tekstylia dla Dzieci, ul. Mietniowska 11G, 32-020 Wieliczka, adres e-mail: mybafii@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z formularza (formularz_zwrotu) odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mybafii@gmail.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Marta Biedroń My Bafi Akcesoria i Tekstylia dla Dzieci, ul. Mietniowska 11G, 32-020 Wieliczka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu aż do moment otrzymania towaru.
 9. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar, który nie jest zniszczony i jest kompletny.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: Marta Biedroń My Bafi Akcesoria i Tekstylia dla Dzieci, ul. Mietniowska 11G, 32-020 Wieliczka lub drogą elektroniczną na adres e-mail mybafii@gmail.com.
 2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
 3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.
 6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa albo będzie znacznie utrudniona, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie My Bafi towary.
 7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania towarów (np. przy użyciu detergentów).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Klient będący koREGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW W SKLEPIE MyBafinsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail mybafii@gmail.com.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej https://www.mybafi.pl/regulamin/ i dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem wskazanej strony internetowej w formie umożliwiającej jego wydruk.